Creative Area

Creative Area

Sztuka wypełnia każdy aspekt ludzkiego życia, a technologia wpływa na to jak żyjemy!

Wpływ Sztuki na odbiorców

Sztuka oddziaływuje na odbiorcę

Działanie Sztuki znacznie wykracza poza aspekty czysto wizualne. Będąc w naszym otoczeniu stymuluje obszary mózgu odpowiedzialne za nasza kreatywność. Wprowadzając Sztukę do naszego otoczenia otrzymujemy same wartości.

Kierunki naszych twórczych działań

Ekspozycje Sztuki

Sztuki stanowi dla nas wielka wartość dlatego widzimy w niej potencjał. Wspieramy Artystów i osoby z pasją łącząc wspólne cele dla wyższych wartości.

Storytelling dla firm

Łączymy sztukę z rynkiem reklamy wprowadzając tradycyjne techniki takie jak rysunek do tworzenia programów edukacyjnych. Tworzymy autorskie programy promujące.

Sketchnoting

Za pomocą obrazów tworzymy plansze łączące treść z obrazami z firmowych spotkań dając podsumowanie z wydarzeń w formie szybkiej do zapamiętania przez uczestników.

Sztuka w biurach

Promujemy sztukę poprzez wspieranie Artystów i działań twórczych. Galeria Sztuki Aperia design to eventy, wieczory z Artystami oraz wystawy połączone niekiedy z wernisażem na których Artyści mogą przybliżyć swoją sztukę szerszej publiczności.

Ekspozycje Sztuki

Artyści współpracujący z nami mają możliwość pokazania swoich prac w nowoczesnych przestrzeniach na terenie Warszawy.

Eventy

Tworzymy również wieczory kreatywne na których Artyści mogą zaprezentować swoją sztukę w kręgach biznesowych.

W kilka chwil skutecznie dotrzesz do odbiorcy

Storytelling dla firm

Za pomocą obrazów tworzymy historie poruszające ważne zagadnienia. W kilka chwil to pomysł na przekazywanie trudnych treści w przyswajalny sposób. Historie obrazkowe lepiej zapadają w pamięć i są zdecydowanie bardziej pomocne w zrozumieniu trudnych treści.